Trang chủ Thông tin thị trường Traveloka đã nhận 350 triệu USD tiền đầu tư từ Expedia vào năm ngoái và hiện được định giá khoảng 2 tỷ USD.

Traveloka đã nhận 350 triệu USD tiền đầu tư từ Expedia vào năm ngoái và hiện được định giá khoảng 2 tỷ USD.

bởi Thượng Đỉnh
0 bình luận
Đầu tư mới
Hotline: 0936.72.1000